Hoàn tiền & mã giảm giá | Ngành hàng Du lịch & Vé tháng 12

Khuyến mãi Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hoàn tiền và mã giảm giá Vexere, cashback tháng 12/2019
HOT
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 2 lần sử dụng

Vé Xe Tết tuyến đường Saigon -> Đà Nẵng

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 3 tuần tới

Hoàn tiền và mã giảm giá Vexere, cashback tháng 12/2019
HOT
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 2 lần sử dụng

Vé Xe Tết tuyến đường Saigon -> Đà Lạt

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 3 tuần tới

Hoàn tiền và mã giảm giá Vexere, cashback tháng 12/2019
HOT
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 4 lần sử dụng

Vé Xe Tết tuyến đường Saigon -> Quảng Ngãi

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 3 tuần tới

Hoàn tiền và mã giảm giá Vexere, cashback tháng 12/2019
HOT
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 10 lần sử dụng

Vé Xe Tết 2020 tại Vé Xe Rẻ nhiều ưu đãi, bạn đã đặt chưa?

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 3 tuần tới

Hoàn tiền và mã giảm giá Vexere, cashback tháng 12/2019
HOT
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 3 lần sử dụng

Tải ứng dụng Vé Xe Rẻ nhận nhiều ưu đãi hơn khi đặt vé

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 6 tháng tới

Hoàn tiền và mã giảm giá Adayroi, cashback tháng 12/2019
49%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Adayroi đến 49% khi đặt Tour Du lịch - Khách sạn

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 3 tuần tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Adayroi đến 49% khi đặt Tour Du lịch - Khách sạn
Hoàn tiền và mã giảm giá RedDoorz, cashback tháng 12/2019
29%
Mã giảm giá
 • mã giảm giá
 • xác thực
 • 2 lần sử dụng

Mã giảm giá RedDoors đến 29% cho lần đặt phòng đầu tiên

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 1 năm tới

Điều kiện
 • Mã giảm giá RedDoors đến 29% cho lần đặt phòng đầu tiên
 • Áp dụng cho khách hàng mới, lần đầu tiên đặt phòng trên website hoặc app RedDoorz  
 • Áp dụng cho tất cả khách sạn RedDoorz tại Việt Nam   
 • Không áp dụng chung với các ưu đãi khác   

XINCHAOVN Copy code

Hoàn tiền và mã giảm giá OYORooms, cashback tháng 12/2019
40%
Mã giảm giá
 • mã giảm giá
 • xác thực
 • 8 lần sử dụng

Mã giảm giá OyoRooms đến 40% khi đặt phòng tại Việt Nam

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 3 tuần tới

Điều kiện
 • Mã giảm giá OyoRooms đến 40% khi đặt phòng tại Việt Nam

OYOVN40 Copy code

Hoàn tiền và mã giảm giá Luxstay, cashback tháng 12/2019
300k
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 3 lần sử dụng

Khuyến mãi Luxstay đến 300k khi đăng kí Email

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 1 năm tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Luxstay đến 300k khi đăng kí Email
Hoàn tiền và mã giảm giá Expedia, cashback tháng 12/2019
16%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Expedia đến 16% khi đặt khách sạn tại Las Vegas

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 3 tuần tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Expedia đến 16% khi đặt khách sạn tại Las Vegas
 • Huỷ miễn phí
Hoàn tiền và mã giảm giá Expedia, cashback tháng 12/2019
35%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Expedia đến 35% khi đặt khách sạn tại New York

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 3 tuần tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Expedia đến 35% khi đặt khách sạn tại New York
 • Huỷ miễn phí
Hoàn tiền và mã giảm giá Expedia, cashback tháng 12/2019
21%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 3 lần sử dụng

Khuyến mãi Expedia đến 21% khi đặt khách sạn tại Miami

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 3 tuần tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Expedia đến 21% khi đặt khách sạn tại Miami
 • Huỷ miễn phí
Hoàn tiền và mã giảm giá Expedia, cashback tháng 12/2019
24%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Expedia đến 24% khi đặt khách sạn tại Los Angeles

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 3 tuần tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Expedia đến 24% khi đặt khách sạn tại Los Angeles
 • Huỷ miễn phí
Hoàn tiền và mã giảm giá Expedia, cashback tháng 12/2019
20%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Expedia đến 20% khi đặt khách sạn tại Orlando

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 3 tuần tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Expedia đến 20% khi đặt khách sạn tại Orlando
 • Huỷ miễn phí
Hoàn tiền và mã giảm giá Expedia, cashback tháng 12/2019
23%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 3 lần sử dụng

Khuyến mãi Expedia đến 23% khi đặt khách sạn tại Paris

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 3 tuần tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Expedia đến 23% khi đặt khách sạn tại Paris
 • Huỷ miễn phí
Hoàn tiền và mã giảm giá Expedia, cashback tháng 12/2019
7%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Expedia đến 7% khi đặt khách sạn tại Rome

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 3 tuần tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Expedia đến 7% khi đặt khách sạn tại Rome
 • Huỷ miễn phí
Hoàn tiền và mã giảm giá Expedia, cashback tháng 12/2019
5%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Expedia đến 5% khi đặt khách sạn tại Madrid

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 3 tuần tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Expedia đến 5% khi đặt khách sạn tại Madrid
 • Huỷ miễn phí
Hoàn tiền và mã giảm giá Expedia, cashback tháng 12/2019
16%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Expedia đến 15% khi đặt khách sạn tại Barcelona

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 3 tuần tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Expedia đến 15% khi đặt khách sạn tại Barcelona
 • Huỷ miễn phí
Hoàn tiền và mã giảm giá Expedia, cashback tháng 12/2019
12%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Expedia đến 12% khi đặt khách sạn tại Washington

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 3 tuần tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Expedia đến 12% khi đặt khách sạn tại Washington
 • Huỷ miễn phí
Hoàn tiền và mã giảm giá Expedia, cashback tháng 12/2019
25%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 3 lần sử dụng

Khuyến mãi Expedia đến 25% khi đặt khách sạn tại Vịnh Montego

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 3 tuần tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Expedia đến 25% khi đặt khách sạn tại Vịnh Montego
 • Huỷ miễn phí
Hoàn tiền và mã giảm giá Hotels, cashback tháng 12/2019
28%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Hotels đến 28% khi đặt phòng tại Bangkok, Thái Lan

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 3 tuần tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Hotels đến 28% khi đặt phòng tại Bangkok, Thái Lan
Hoàn tiền và mã giảm giá Traveloka, cashback tháng 12/2019
500k
Mã giảm giá
 • mã giảm giá
 • xác thực
 • 8 lần sử dụng

Mã giảm giá Traveloka đến 500k khi đặt vé máy bay toàn quốc

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 2 tháng tới

Điều kiện
 • hời hạn đặt chỗ: Từ 8:00 ngày 25/11/2019 - 23:59 ngày 24/02/2020.
 • Thời gian bay: Từ 00:00 ngày 16/01 - 23:59 ngày 24/02/2020.
 • Số lượng mã ưu đãi có hạn mỗi ngày, áp dụng cho các giao dịch hợp lệ đầu tiên và sẽ được bổ sung vào 8:00 ngày tiếp theo trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
 • Chương trình áp dụng cho tất cả các hãng bay, trừ AirAsia.
 • Ưu đãi áp dụng đối với yêu cầu đặt vé thực hiện trên tất cả các nền tảng như trang web, trang web di động và ứng dụng Traveloka.
 • Mỗi khách hàng (tương ứng với 1 số điện thoại, 1 email, 1 tài khoản thẻ tín dụng, 1 thiết bị) được sử dụng 1 mã trong thời gian diễn ra chương trình.
 • Số lượng ưu đãi có hạn vì vậy chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước.
 • Chương trình này không thể kết hợp với các chương trình khuyến mãi khác của Traveloka.
 • Chỉ áp dụng khi thanh toán bằng VND.
 • Mã ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, hoặc sản phẩm và không được chuyển nhượng cho người khác.
 • Ưu đãi được áp dụng đồng thời cùng chương trình quy đổi Điểm thưởng Traveloka khi khách hàng là thành viên Traveloka.
 • Khách hàng sử dụng mã ưu đãi sai mục đích hoặc vi phạm các điều khoản & điều kiện khuyến mãi sẽ bị từ chối việc sử dụng mã ưu đãi của Traveloka trong tương lai.
 • Sử dụng mã ưu đãi sai là khi Traveloka xác định rằng mã ưu đãi bị áp dụng sai mục đích, nhằm gian lận hoặc trục lợi.
 • Traveloka không có trách nhiệm cấp lại các mã ưu đãi bị gián đoạn, hủy bỏ do gian lận, sự cố kỹ thuật hoặc do sử dụng không đúng cách.
 • Traveloka có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện của chương trình mà không cần thông báo trước.

TETNHIEMMAU Copy code

Hoàn tiền và mã giảm giá Traveloka, cashback tháng 12/2019
20%
Mã giảm giá
 • mã giảm giá
 • xác thực
 • 2 lần sử dụng

Mã giảm giá Traveloka đến 20% khi đặt vận chuyển sân bay KLIA Ekpres

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 3 tuần tới

Điều kiện
 • Thời gian đặt phòng: 8:00 sáng ngày 25 tháng 11 - 11:59 tối ngày 31 tháng 12 năm 2019.
 • Thời gian du lịch: Tất cả các ngày.
 • Mỗi khách hàng (sử dụng 1 số điện thoại, 1 email, 1 thẻ tín dụng và 1 thiết bị) chỉ có thể sử dụng 1 phiếu điện tử trong thời gian khuyến mãi.
 • Voucher điện tử này có giá trị cho các đặt phòng được thực hiện thông qua tất cả các giao diện Traveloka.
 • Chứng từ điện tử này không thể được kết hợp với các chứng từ điện tử khác.
 • Chỉ có giá trị giao dịch bằng VND.
 • Chứng từ điện tử không được chuyển nhượng hoặc trao đổi thành tiền mặt.
 • Chương trình khuyến mãi có thể được kết hợp với điểm khách hàng thân thiết của Traveloka cho các thành viên Traveloka.
 • Traveloka có quyền bất cứ lúc nào trong danh sách đen được xác định là những khách hàng được coi là đã vi phạm các điều khoản và điều kiện khuyến mãi hoặc đã sử dụng sai chứng từ điện tử, từ việc sử dụng chứng từ điện tử Traveloka trong tương lai.
 • Việc lạm dụng quảng cáo được định nghĩa là bất kỳ sự kiện nào trong đó Traveloka tin rằng việc sử dụng quảng cáo là do lỗi, lừa đảo hoặc được thực hiện vì lợi ích thương mại.
 • Traveloka sẽ không chịu trách nhiệm cung cấp một chứng từ điện tử thay thế bị ngưng, hủy hoặc sử dụng không đúng cách cho dù là do gian lận hoặc các vấn đề kỹ thuật.
 • Traveloka có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước.

KLIANOW Copy code

Hoàn tiền và mã giảm giá Traveloka, cashback tháng 12/2019
200k
Mã giảm giá
 • mã giảm giá
 • xác thực
 • 10 lần sử dụng

Mã giảm giá Traveloka đến 200k cho các chuyến bay

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Voucher điện tử CITILAZBAY : Nhận 200.000 đồng chuyến bay khi đặt chỗ ít nhất 2.000.000 đồng. Áp dụng cho tất cả các chuyến bay trong nước và quốc tế.
 • Thời gian khuyến mãi : Từ 9:00 sáng ngày 01 tháng 11 năm 2019 - 11:59 tối ngày 31 tháng 10 năm 2020.

   Thời gian du lịch:

  - Đối với mã số CITIZAZBAY và CITILAZSTAY: 9:00 sáng ngày 01 tháng 11 năm 2019 - 11:59 tối ngày 31 tháng 10 năm 2020.

  - Đối với mã CITILAZYAY: Tất cả các ngày.

   

 • Có 500 mã CITILAZBAY, 500 mã CITILAZSTAY và 500 mã CITILAZYAY trong tổng số mỗi tháng. Áp dụng cho các đặt phòng đầu tiên trong thời gian khuyến mãi trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

   

 • Chủ thẻ đủ điều kiện có thể không nhận được ưu đãi khi hết ưu đãi được phân bổ. Ưu đãi sẽ tiếp tục từ 9 giờ sáng tháng khuyến mại tiếp theo cho đến khi kết thúc thời gian khuyến mại.

   

 • Mỗi khách hàng (sử dụng 1 số điện thoại, 1 email, 1 thẻ tín dụng và 1 thiết bị) có thể sử dụng 1 mã mỗi tuần trong thời gian khuyến mãi.

   

 • Giảm giá này chỉ có giá trị cho các đặt phòng được thực hiện thông qua tất cả các giao diện Traveloka.

   

 • Chương trình khuyến mãi có thể được kết hợp với điểm khách hàng thân thiết của Traveloka cho các thành viên Traveloka.

   

 • Chỉ có giá trị giao dịch bằng VND.

   

 • Giảm giá không thể đổi thành tiền mặt.

   

 • Traveloka có quyền bất cứ lúc nào trong danh sách đen được xác định là những khách hàng được coi là đã vi phạm các điều khoản và điều kiện khuyến mãi hoặc đã sử dụng sai các phiếu giảm giá, từ việc sử dụng phiếu giảm giá Traveloka trong tương lai. Việc lạm dụng quảng cáo được định nghĩa là bất kỳ sự kiện nào trong đó Traveloka tin rằng việc sử dụng quảng cáo là do lỗi, lừa đảo hoặc được thực hiện vì lợi ích thương mại.

 • Traveloka sẽ không chịu trách nhiệm cung cấp thay thế cho các mã giảm giá hoặc mã phiếu giảm giá bị ngưng, hủy hoặc sử dụng không đúng cách cho dù là do gian lận hoặc các vấn đề kỹ thuật.

   

 • Traveloka có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước

CITILAZBAY Copy code

Hoàn tiền và mã giảm giá Traveloka, cashback tháng 12/2019
200k
Mã giảm giá
 • mã giảm giá
 • xác thực
 • 4 lần sử dụng

Mã giảm giá Traveloka đến 200k khách sạn khi đặt phòng

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Voucher điện tử CITILAZSTAY Nhận 200.000 đồng khách sạn khi đặt phòng ít nhất 1.500.000 đồng. Áp dụng cho tất cả các khách sạn và loại phòng, tùy thuộc vào chính sách của từng khách sạn. Không áp dụng cho Thanh toán theo phương thức khách sạn.
 • Thời gian khuyến mãi : Từ 9:00 sáng ngày 01 tháng 11 năm 2019 - 11:59 tối ngày 31 tháng 10 năm 2020.

   

 • Thời gian du lịch:

  - Đối với mã số CITIZAZBAY và CITILAZSTAY: 9:00 sáng ngày 01 tháng 11 năm 2019 - 11:59 tối ngày 31 tháng 10 năm 2020.

  - Đối với mã CITILAZYAY: Tất cả các ngày.

   

 • Có 500 mã CITILAZBAY, 500 mã CITILAZSTAY và 500 mã CITILAZYAY trong tổng số mỗi tháng. Áp dụng cho các đặt phòng đầu tiên trong thời gian khuyến mãi trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

   

 • Chủ thẻ đủ điều kiện có thể không nhận được ưu đãi khi hết ưu đãi được phân bổ. Ưu đãi sẽ tiếp tục từ 9 giờ sáng tháng khuyến mại tiếp theo cho đến khi kết thúc thời gian khuyến mại.

   

 • Mỗi khách hàng (sử dụng 1 số điện thoại, 1 email, 1 thẻ tín dụng và 1 thiết bị) có thể sử dụng 1 mã mỗi tuần trong thời gian khuyến mãi.

   

 • Giảm giá này chỉ có giá trị cho các đặt phòng được thực hiện thông qua tất cả các giao diện Traveloka

   

 • Chương trình khuyến mãi có thể được kết hợp với điểm khách hàng thân thiết của Traveloka cho các thành viên Traveloka.

   

 • Chỉ có giá trị giao dịch bằng VND.

   

 • Giảm giá không thể đổi thành tiền mặt.

   

 • Traveloka có quyền bất cứ lúc nào trong danh sách đen được xác định là những khách hàng được coi là đã vi phạm các điều khoản và điều kiện khuyến mãi hoặc đã sử dụng sai các phiếu giảm giá, từ việc sử dụng phiếu giảm giá Traveloka trong tương lai. Việc lạm dụng quảng cáo được định nghĩa là bất kỳ sự kiện nào trong đó Traveloka tin rằng việc sử dụng quảng cáo là do lỗi, lừa đảo hoặc được thực hiện vì lợi ích thương mại.

   

 • Traveloka sẽ không chịu trách nhiệm cung cấp thay thế cho các mã giảm giá hoặc mã phiếu giảm giá bị ngưng, hủy hoặc sử dụng không đúng cách cho dù là do gian lận hoặc các vấn đề kỹ thuật.

   

 • Traveloka có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước

CITILAZSTAY Copy code

Hoàn tiền và mã giảm giá Traveloka, cashback tháng 12/2019
200k
Mã giảm giá
 • mã giảm giá
 • xác thực
 • 7 lần sử dụng

Mã giảm giá Traveloka đến 200k Xperience khi đặt trước

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Voucher điện tử CITILAZYAY : Nhận 200.000 đồng Xperience khi đặt phòng ít nhất 1.000.000 đồng.
 • Thời gian khuyến mãi : Từ 9:00 sáng ngày 01 tháng 11 năm 2019 - 11:59 tối ngày 31 tháng 10 năm 2020.

 • Thời gian du lịch:

  - Đối với mã số CITIZAZBAY và CITILAZSTAY: 9:00 sáng ngày 01 tháng 11 năm 2019 - 11:59 tối ngày 31 tháng 10 năm 2020.

  - Đối với mã CITILAZYAY: Tất cả các ngày.

 • Có 500 mã CITILAZBAY, 500 mã CITILAZSTAY và 500 mã CITILAZYAY trong tổng số mỗi tháng. Áp dụng cho các đặt phòng đầu tiên trong thời gian khuyến mãi trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

   

 • Chủ thẻ đủ điều kiện có thể không nhận được ưu đãi khi hết ưu đãi được phân bổ. Ưu đãi sẽ tiếp tục từ 9 giờ sáng tháng khuyến mại tiếp theo cho đến khi kết thúc thời gian khuyến mại.

   

 • Mỗi khách hàng (sử dụng 1 số điện thoại, 1 email, 1 thẻ tín dụng và 1 thiết bị) có thể sử dụng 1 mã mỗi tuần trong thời gian khuyến mãi.

   

 • Giảm giá này chỉ có giá trị cho các đặt phòng được thực hiện thông qua tất cả các giao diện Traveloka.

  8. Chương trình khuyến mãi có thể được kết hợp với điểm khách hàng thân thiết của Traveloka cho các thành viên Traveloka.

   

 • Chỉ có giá trị giao dịch bằng VND.

   

 • Giảm giá không thể đổi thành tiền mặt.

   

 • Traveloka có quyền bất cứ lúc nào trong danh sách đen được xác định là những khách hàng được coi là đã vi phạm các điều khoản và điều kiện khuyến mãi hoặc đã sử dụng sai các phiếu giảm giá, từ việc sử dụng phiếu giảm giá Traveloka trong tương lai. Việc lạm dụng quảng cáo được định nghĩa là bất kỳ sự kiện nào trong đó Traveloka tin rằng việc sử dụng quảng cáo là do lỗi, lừa đảo hoặc được thực hiện vì lợi ích thương mại.

   

 • Traveloka sẽ không chịu trách nhiệm cung cấp thay thế cho các mã giảm giá hoặc mã phiếu giảm giá bị ngưng, hủy hoặc sử dụng không đúng cách cho dù là do gian lận hoặc các vấn đề kỹ thuật.

 • Traveloka có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước

CITILAZYAY Copy code

Hoàn tiền và mã giảm giá Traveloka, cashback tháng 12/2019
100k
Mã giảm giá
 • mã giảm giá
 • xác thực
 • 2 lần sử dụng

Mã giảm giá Traveloka đến 100k cho các chuyến bay qua chủ thẻ tín dụng VPBank

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 3 tuần tới

Điều kiện
 • Nhận 100.000 đồng chuyến bay, khi đặt chỗ ít nhất 1.500.000 đồng
 • Có giá trị cho tất cả các khách sạn và điểm đến.
 • Hợp lệ cho tất cả các loại phòng, tùy thuộc vào chính sách của từng khách sạn.
 • Thời gian khuyến mãi: 9:00 sáng ngày 06 tháng 10 - 11:59 tối ngày 30 tháng 12 năm 2019.
 • Thời gian lưu trú: 9:00 sáng ngày 06 tháng 10 năm 2019 - 11:59 tối ngày 06 tháng 10 năm 2020.
 • Mỗi khách hàng (sử dụng 1 số điện thoại, 1 email, 1 thẻ tín dụng và 1 thiết bị) chỉ có thể sử dụng 1 phiếu điện tử trong thời gian khuyến mãi. Lần mua lại tiếp theo chỉ có hiệu lực ít nhất 7 ngày kể từ lần cuối cùng.
 • Các chứng từ điện tử này chỉ có giá trị cho các đặt phòng được thực hiện thông qua ứng dụng Traveloka (phiên bản 2.15.0 trở lên trên Android và iOS).
 • Chứng từ điện tử này không thể được kết hợp với các chứng từ điện tử khác.
 • Có 40 phiếu điện tử mỗi ngày khuyến mãi, được áp dụng cho các đặt phòng đầu tiên mỗi ngày trong thời gian khuyến mãi trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.
 • Chứng từ điện tử chỉ có giá trị cho các đặt phòng vào thứ Hai và Chủ nhật trong thời gian khuyến mãi.
 • Chỉ có giá trị giao dịch bằng VND.
 • Chứng từ điện tử không được đổi thành tiền mặt.
 • Chương trình khuyến mãi có thể được kết hợp với điểm khách hàng thân thiết của Traveloka cho thành viên Traveloka.
 • Traveloka có quyền bất cứ lúc nào trong danh sách đen được xác định là những khách hàng được coi là đã vi phạm các điều khoản và điều kiện khuyến mãi hoặc đã sử dụng sai chứng từ điện tử, từ việc sử dụng chứng từ điện tử Traveloka trong tương lai. Việc lạm dụng quảng cáo được định nghĩa là bất kỳ sự kiện nào trong đó Traveloka tin rằng việc sử dụng quảng cáo là do lỗi, lừa đảo hoặc được thực hiện vì lợi ích thương mại.
 • Traveloka sẽ không chịu trách nhiệm cung cấp một chứng từ điện tử thay thế bị ngưng, hủy hoặc sử dụng không đúng cách cho dù là do gian lận hoặc các vấn đề kỹ thuật.
 • Traveloka có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước.

VPBFLIGHT Copy code

Hoàn tiền và mã giảm giá Traveloka, cashback tháng 12/2019
200k
Mã giảm giá
 • mã giảm giá
 • xác thực
 • 4 lần sử dụng

Mã giảm giá Traveloka đến 200k cho đặt phòng khách sạn qua chủ thẻ tín dụng VPBank

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 3 tuần tới

Điều kiện
 • Voucher điện tử VPBHOTEL: Tiết kiệm 200.000 đồng cho đặt phòng khách sạn ít nhất 1.000.000 đồng.
 • Có giá trị cho tất cả các khách sạn và điểm đến.
 • Hợp lệ cho tất cả các loại phòng, tùy thuộc vào chính sách của từng khách sạn.
 • Thời gian khuyến mãi: 9:00 sáng ngày 06 tháng 10 - 11:59 tối ngày 30 tháng 12 năm 2019.
 • Thời gian lưu trú: 9:00 sáng ngày 06 tháng 10 năm 2019 - 11:59 tối ngày 06 tháng 10 năm 2020.
 • Mỗi khách hàng (sử dụng 1 số điện thoại, 1 email, 1 thẻ tín dụng và 1 thiết bị) chỉ có thể sử dụng 1 phiếu điện tử trong thời gian khuyến mãi. Lần mua lại tiếp theo chỉ có hiệu lực ít nhất 7 ngày kể từ lần cuối cùng.
 • Các chứng từ điện tử này chỉ có giá trị cho các đặt phòng được thực hiện thông qua ứng dụng Traveloka (phiên bản 2.15.0 trở lên trên Android và iOS).
 • Chứng từ điện tử này không thể được kết hợp với các chứng từ điện tử khác.
 • Có 40 phiếu điện tử mỗi ngày khuyến mãi, được áp dụng cho các đặt phòng đầu tiên mỗi ngày trong thời gian khuyến mãi trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.
 • Chứng từ điện tử chỉ có giá trị cho các đặt phòng vào thứ Hai và Chủ nhật trong thời gian khuyến mãi.
 • Chỉ có giá trị giao dịch bằng VND.
 • Chứng từ điện tử không được đổi thành tiền mặt.
 • Chương trình khuyến mãi có thể được kết hợp với điểm khách hàng thân thiết của Traveloka cho thành viên Traveloka.
 • Traveloka có quyền bất cứ lúc nào trong danh sách đen được xác định là những khách hàng được coi là đã vi phạm các điều khoản và điều kiện khuyến mãi hoặc đã sử dụng sai chứng từ điện tử, từ việc sử dụng chứng từ điện tử Traveloka trong tương lai. Việc lạm dụng quảng cáo được định nghĩa là bất kỳ sự kiện nào trong đó Traveloka tin rằng việc sử dụng quảng cáo là do lỗi, lừa đảo hoặc được thực hiện vì lợi ích thương mại.
 • Traveloka sẽ không chịu trách nhiệm cung cấp một chứng từ điện tử thay thế bị ngưng, hủy hoặc sử dụng không đúng cách cho dù là do gian lận hoặc các vấn đề kỹ thuật.
 • Traveloka có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước.

VPBHOTEL Copy code

Hoàn tiền và mã giảm giá Traveloka, cashback tháng 12/2019
100k
Mã giảm giá
 • mã giảm giá
 • xác thực
 • 3 lần sử dụng

Mã giảm giá Traveloka đến 100k khi đặt phòng Xperience (Điểm tham quan & hoạt động) qua chủ thẻ tín dụng VPBank

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 3 tuần tới

Điều kiện
 • Nhận 100.000 đồng giảm giá Xperience (Điểm tham quan & hoạt động), khi đặt phòng ít nhất 500.000 đồng.
 • Có giá trị cho tất cả các khách sạn và điểm đến.
 • Hợp lệ cho tất cả các loại phòng, tùy thuộc vào chính sách của từng khách sạn.
 • Thời gian khuyến mãi: 9:00 sáng ngày 06 tháng 10 - 11:59 tối ngày 30 tháng 12 năm 2019.
 • Thời gian lưu trú: 9:00 sáng ngày 06 tháng 10 năm 2019 - 11:59 tối ngày 06 tháng 10 năm 2020.
 • Mỗi khách hàng (sử dụng 1 số điện thoại, 1 email, 1 thẻ tín dụng và 1 thiết bị) chỉ có thể sử dụng 1 phiếu điện tử trong thời gian khuyến mãi. Lần mua lại tiếp theo chỉ có hiệu lực ít nhất 7 ngày kể từ lần cuối cùng.
 • Các chứng từ điện tử này chỉ có giá trị cho các đặt phòng được thực hiện thông qua ứng dụng Traveloka (phiên bản 2.15.0 trở lên trên Android và iOS).
 • Chứng từ điện tử này không thể được kết hợp với các chứng từ điện tử khác.
 • Có 40 phiếu điện tử mỗi ngày khuyến mãi, được áp dụng cho các đặt phòng đầu tiên mỗi ngày trong thời gian khuyến mãi trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.
 • Chứng từ điện tử chỉ có giá trị cho các đặt phòng vào thứ Hai và Chủ nhật trong thời gian khuyến mãi.
 • Chỉ có giá trị giao dịch bằng VND.
 • Chứng từ điện tử không được đổi thành tiền mặt.
 • Chương trình khuyến mãi có thể được kết hợp với điểm khách hàng thân thiết của Traveloka cho thành viên Traveloka.
 • Traveloka có quyền bất cứ lúc nào trong danh sách đen được xác định là những khách hàng được coi là đã vi phạm các điều khoản và điều kiện khuyến mãi hoặc đã sử dụng sai chứng từ điện tử, từ việc sử dụng chứng từ điện tử Traveloka trong tương lai. Việc lạm dụng quảng cáo được định nghĩa là bất kỳ sự kiện nào trong đó Traveloka tin rằng việc sử dụng quảng cáo là do lỗi, lừa đảo hoặc được thực hiện vì lợi ích thương mại.
 • Traveloka sẽ không chịu trách nhiệm cung cấp một chứng từ điện tử thay thế bị ngưng, hủy hoặc sử dụng không đúng cách cho dù là do gian lận hoặc các vấn đề kỹ thuật.
 • Traveloka có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước.

VPBFUN Copy code

Hoàn tiền và mã giảm giá Skyscanner, cashback tháng 12/2019
Khuyến mãi
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 6 lần sử dụng

Tham khảo giá vé máy bay tháng 1 năm 2020 tại Skyscanner

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 1 tháng tới

Điều kiện
 • Tham khảo giá vé máy bay tháng 1 năm 2020 tại Skyscanner
Hoàn tiền và mã giảm giá Mytour, cashback tháng 12/2019
Mã giảm giá
Mã giảm giá
 • mã giảm giá
 • xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Mytour đến 1000 Dặm Thưởng Từ Vietnam Airlines

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 3 tuần tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Mytour đến 1000 Dặm Thưởng Từ Vietnam Airlines
 • Tất cả các cá nhân từ 16 tuổi trở lên, có quyền công dân, không giới hạn về quốc tịch, có địa chỉ liên lạc thư tín thường xuyên và không trái với luật pháp của nước sở tại.
Hoàn tiền và mã giảm giá Mytour, cashback tháng 12/2019
50%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 4 lần sử dụng

Khuyến mãi Mytour đến 50% khi đặt phòng khách sạn trực tuyến

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 3 tuần tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Mytour đến 50% khi đặt phòng khách sạn trực tuyến
Hoàn tiền và mã giảm giá Mytour, cashback tháng 12/2019
50%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 3 lần sử dụng

Khuyến mãi Mytour đến 50% khi đặt phòng khách sạn trong nước

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 3 tuần tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Mytour đến 50% khi đặt phòng khách sạn trong nước
Hoàn tiền và mã giảm giá AirAsia, cashback tháng 12/2019
60%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 2 lần sử dụng

Ưu đãi Airasia đến 60% khi đặt phòng khách sạn

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 3 tuần tới

Điều kiện
 • Ưu đãi Airasia đến 60% khi đặt phòng khách sạn
Hoàn tiền và mã giảm giá AirAsia, cashback tháng 12/2019
10%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 1 lần sử dụng

Trở thành Thành viên BIG để tận hưởng tất cả những ưu đãi tại Airasia

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 1 năm tới

Điều kiện
 • Trở thành Thành viên BIG để tận hưởng tất cả những ưu đãi tại Airasia
Hoàn tiền và mã giảm giá AirAsia, cashback tháng 12/2019
10%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 1 lần sử dụng

Cơn sốt BIG SALE Airasia giảm 10% Phí Chọn Chỗ và 25kg hành lý trở lên

Ngành hàng: Du lịch & Vé

Ngày hết hạn: 1 năm tới

Điều kiện
 • Cơn sốt BIG SALE Airasia giảm 10% Phí Chọn Chỗ và 25kg hành lý trở lên
 • Bay từ nay đến 1.3.2021
Khuyến mãi Khách sạn - Tour - Vé máy bay