Hoàn tiền tại Now, Now cashback đến xx%, mã giảm giá Now tháng 7

Tổng hợp danh sách mã giảm giá Now, nhiều voucher Now giảm giá cho dịch vụ đặt món ăn/thức uống online trên website Now.vn(Now.vn là một thành viên của Foody.vn), danh sách mã khuyến mãi Now bao gồm các mã coupon Now lần đầu dành cho khách hàng mới (thành viên mới trên Now, hoặc là những khách hàng order món lần đầu tiên trên Now) và mã giảm giá cho các khách hàng cũ (khách hàng order món trên Now thường xuyên).

Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
30k
Mã giảm giá
 • mã giảm giá
 • xác thực
 • 126 lần sử dụng

[HCM] - Mã giảm giá Now đến 30k khi thanh toán qua ví AirPay

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Nhập mã "APFREE" giảm 100%, tối đa 30k, 1 lần/tuần, áp dụng khi thanh toán qua ví AirPay.

APFREE Copy code

Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
50%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 240 lần sử dụng

[HCM] Khuyến mãi Now đến 50% khi mua Đồ uống

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [HCM] Khuyến mãi Now đến 50% khi mua Đồ uống
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
25%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 228 lần sử dụng

[HCM] Khuyến mãi Now đến 25% khi mua Đồ ăn

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [HCM] Khuyến mãi Now đến 25% khi mua Đồ ăn
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
25%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 23 lần sử dụng

[HCM] Khuyến mãi Now đến 25% khi mua Đồ chay

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [HCM] Khuyến mãi Now đến 25% khi mua Đồ chay
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
Freeship
Freeship
 • freeship
 • xác thực
 • 15 lần sử dụng

[HCM] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng khi đặt Bánh kem

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [HCM] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng khi đặt Bánh kem
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
Freeship
Freeship
 • freeship
 • xác thực
 • 20 lần sử dụng

[HCM] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng khi đặt Món ăn nhà làm

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [HCM] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng khi đặt Món ăn nhà làm
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
Freeship
Freeship
 • freeship
 • xác thực
 • 22 lần sử dụng

[HCM] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng khi đặt Món ăn vỉa hè

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [HCM] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng khi đặt Món ăn vỉa hè
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
Freeship
Freeship
 • freeship
 • xác thực
 • 16 lần sử dụng

[HCM] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng khi đặt Buzza Pizza

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [HCM] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng khi đặt Buzza Pizza
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
Freeship
Freeship
 • freeship
 • xác thực
 • 13 lần sử dụng

[HCM] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng khi đặt Món lẩu

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [HCM] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng khi đặt Món lẩu
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
30%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 22 lần sử dụng

[HCM] Khuyến mãi Now đến 30% khi mua Đặt bàn nhà hàng

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [HCM] Khuyến mãi Now đến 30% khi mua Đặt bàn nhà hàng
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
20%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 27 lần sử dụng

[HCM] Khuyến mãi Now đến 20% khi đặt Hoa online

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [HCM] Khuyến mãi Now đến 20% khi đặt Hoa online
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
Freeship
Freeship
 • freeship
 • xác thực
 • 13 lần sử dụng

[HCM] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng khi đặt Bia rươu trực tuyến

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [HCM] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng khi đặt Bia rươu trực tuyến
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
80%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 36 lần sử dụng

[HCM] Khuyến mãi Now đến 80% khi đặt Sản phẩm đời sống

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [HCM] Khuyến mãi Now đến 80% khi đặt Sản phẩm đời sống
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
30%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 21 lần sử dụng

[HCM] Khuyến mãi Now đến 30% khi mua Thuốc trực tuyến

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [HCM] Khuyến mãi Now đến 30% khi mua Thuốc trực tuyến
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
5%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 16 lần sử dụng

[HCM] khuyến mãi Now đến 5% khi mua đồ ăn thú cưng

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [HCM] khuyến mãi Now đến 5% khi mua đồ ăn thú cưng
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
5%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 15 lần sử dụng

[HCM] khuyến mãi Now đến 5% khi mua đồ ăn thú cưng

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [HCM] khuyến mãi Now đến 5% khi mua đồ ăn thú cưng
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
40%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 18 lần sử dụng

[HCM] khuyến mãi Now đến 40% khi đặt Giặt ủi trực tuyến

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [HCM] khuyến mãi Now đến 40% khi đặt Giặt ủi trực tuyến
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
20%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 89 lần sử dụng

[Hà Nội] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt đồ ăn

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [Hà Nội] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt đồ ăn
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
20%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 23 lần sử dụng

[Hà Nội] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt bàn nhà hàng

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [Hà Nội] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt bàn nhà hàng
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
20%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 31 lần sử dụng

[Hà Nội] khuyến mãi Now đến 20% khi mua thực phẩm trực tuyến

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [Hà Nội] khuyến mãi Now đến 20% khi mua thực phẩm trực tuyến
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
15k
Đồng giá
 • Đồng giá
 • xác thực
 • 17 lần sử dụng

[Hà Nội] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi đặt rượu bia trực tuyến

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [Hà Nội] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi đặt rượu bia trực tuyến
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
30%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 17 lần sử dụng

[Hà Nội] khuyến mãi Now đến 30% khi đặt Hoa tươi trực tuyến

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [Hà Nội] khuyến mãi Now đến 30% khi đặt Hoa tươi trực tuyến
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
50%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 26 lần sử dụng

[Hà Nội] khuyến mãi Now đến 50% khi đặt mua tại siêu thị trực tuyến

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [Hà Nội] khuyến mãi Now đến 50% khi đặt mua tại siêu thị trực tuyến
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
15k
Đồng giá
 • Đồng giá
 • xác thực
 • 14 lần sử dụng

[Hà Nội] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi mua thuốc trực tuyến

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [Hà Nội] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi mua thuốc trực tuyến
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
20%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 18 lần sử dụng

[Hà Nội] khuyến mãi Now đến 20% khi mua thức ăn cho thú cưng

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [Hà Nội] khuyến mãi Now đến 20% khi mua thức ăn cho thú cưng
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
20%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 47 lần sử dụng

[Đà Nẵng] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt đồ ăn trực tuyến

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [Đà Nẵng] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt đồ ăn trực tuyến
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
20%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 21 lần sử dụng

[Đà Nẵng] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt bàn nhà hàng trực tuyến

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [Đà Nẵng] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt bàn nhà hàng trực tuyến
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
20%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 21 lần sử dụng

[Đà Nẵng] khuyến mãi Now đến 20% khi mua thực phẩm trực tuyến

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [Đà Nẵng] khuyến mãi Now đến 20% khi mua thực phẩm trực tuyến
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
15k
Đồng giá
 • Đồng giá
 • xác thực
 • 17 lần sử dụng

[Đà Nẵng] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi đặt rượu bia trực tuyến

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [Đà Nẵng] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi đặt rượu bia trực tuyến
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
15k
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 15 lần sử dụng

[Đà Nẵng] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi đặt mua Hoa tươi trực tuyến

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [Đà Nẵng] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi đặt mua Hoa tươi trực tuyến
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
15k
Đồng giá
 • Đồng giá
 • xác thực
 • 13 lần sử dụng

[Đà Nẵng] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi đặt mua tại siêu thị trực tuyến

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [Đà Nẵng] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi đặt mua tại siêu thị trực tuyến
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
15k
Đồng giá
 • Đồng giá
 • xác thực
 • 17 lần sử dụng

[Đà Nẵng] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi mua thuốc trực tuyến

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [Đà Nẵng] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi mua thuốc trực tuyến
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
15k
Đồng giá
 • Đồng giá
 • xác thực
 • 20 lần sử dụng

[Đà Nẵng] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi đặt mua thức ăn cho thú cưng trực tuyến

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [Đà Nẵng] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi đặt mua thức ăn cho thú cưng trực tuyến
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
40%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 37 lần sử dụng

[Cần Thơ] khuyến mãi Now đến 40% khi đặt mua đồ ăn trực tuyến

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [Cần Thơ] khuyến mãi Now đến 40% khi đặt mua đồ ăn trực tuyến
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
10%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 15 lần sử dụng

[Cần Thơ] khuyến mãi Now đến 10% khi đặt bàn nhà hàng trực tuyến

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [Cần Thơ] khuyến mãi Now đến 10% khi đặt bàn nhà hàng trực tuyến
Hoàn tiền và mã giảm giá Now, cashback tháng 7/2020
20%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 22 lần sử dụng

[Cần Thơ] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt thực phẩm trực tuyến

Ngành hàng: Ăn uống

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • [Cần Thơ] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt thực phẩm trực tuyến

Now là gì?

Now.vn là trang dịch vụ đặt món ăn trực tuyến, với nhiều sự lựa chọn phong phú và hấp dẫn về các món ăn, từ món ăn fast food như Pizza, Gà nướng, McDonald’s, Lotte, KFC…cho đến các thức uống như trà sữa Gongcha, Phúc long, The coffee house, Starbucks, Highlands coffee...

Ngoài ra còn có mã giảm giá Grabfood và mã giảm giá Gofood(Goviet) hay mã giảm giá Baemincũng dùng đặt thức ăn đồ uống trên điện thoại, đem đến cho bạn nhiều sự lựa chọn về giá và dịch vụ hơn.

Cách thức Now bảo quản thức ăn, đồ uống khi giao hàng?

Now sẽ bảo quản đơn của bạn bằng túi & thùng để chống nắng mưa, giữ nhiệt… trên đường đi một cách tốt nhất.

Xem thêm mã giảm giá khác

FPTShop
Tiki
Lazada
Adayroi
Leflair
Shopee
Mytour
Yes24
OYORooms
Sendo
Shop Vnexpress
Baemin
Juno
Aeoneshop
Vexere
Điện Máy Thiên Hoà
Agoda
Booking