Hoàn tiền tại Shopee, Shopee cashback đến xx%, mã giảm giá Shopee tháng 7

Mã giảm giá Shopee và tổng hợp danh sách mã khuyến mãi Shopee, voucher Shopee mua sắm giảm giá mới nhất với nhiều ưu đãi từ 50k, 100k, 300k cho đến 50% giá trị đơn hàng từ Shopee. Mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày và còn sử dụng được…hãy nhanh tay săn những mã giảm giá Shopee hot nhất với nhiều ưu đãi cực shoc.

Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
47%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 25 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 47% khi mua Áo nữ

Ngành hàng: Thời trang

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 47% khi mua Áo nữ
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
43%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 20 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 43% khi mua Dép bông

Ngành hàng: Thời trang

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 43% khi mua Dép bông
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
50%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 15 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 50% khi mua Giầy nam

Ngành hàng: Thời trang

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 50% khi mua Giầy nam
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
29%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 18 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 29% khi mua Quà tặng tổng hợp

Ngành hàng: Sách & Văn phòng phẩm

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 29% khi mua Quà tặng tổng hợp
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
9%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 17 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 9% khi mua Máy tính các loại

Ngành hàng: Sách & Văn phòng phẩm

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 9% khi mua Máy tính các loại
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
29%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 17 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 29% khi mua Sổ tay - Giấy ghi chú

Ngành hàng: Sách & Văn phòng phẩm

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 29% khi mua Sổ tay - Giấy ghi chú
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
48%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 15 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 48% khi mua Dụng cụ học sinh

Ngành hàng: Sách & Văn phòng phẩm

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 48% khi mua Dụng cụ học sinh
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
48%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 16 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 48% khi mua Bút viết các loại

Ngành hàng: Sách & Văn phòng phẩm

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 48% khi mua Bút viết các loại
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
50%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 15 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 50% khi mua Thiết bị văn phòng

Ngành hàng: Sách & Văn phòng phẩm

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 50% khi mua Thiết bị văn phòng
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
30%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 14 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 30% khi mua Sách thường thức đời sống - Du lịch

Ngành hàng: Sách & Văn phòng phẩm

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 30% khi mua Sách thường thức đời sống - Du lịch
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
30%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 18 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 30% khi mua Sách học ngoại ngữ

Ngành hàng: Sách & Văn phòng phẩm

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 30% khi mua Sách học ngoại ngữ
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
30%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 14 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 30% khi mua Sách văn học

Ngành hàng: Sách & Văn phòng phẩm

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 30% khi mua Sách văn học
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
30%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 21 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 30% khi mua Sách kinh tế

Ngành hàng: Sách & Văn phòng phẩm

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 30% khi mua Sách kinh tế
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
30%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 16 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 30% khi mua Sách kỹ năng sống

Ngành hàng: Sách & Văn phòng phẩm

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 30% khi mua Sách kỹ năng sống
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
31%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 15 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 31% khi mua Sách - Truyện thiếu nhi

Ngành hàng: Sách & Văn phòng phẩm

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 31% khi mua Sách - Truyện thiếu nhi
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
30%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 13 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 30% khi mua Sách nuôi dạy con

Ngành hàng: Sách & Văn phòng phẩm

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 30% khi mua Sách nuôi dạy con
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
45%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 15 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 45% khi mua Nhà sách online

Ngành hàng: Sách & Văn phòng phẩm

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 45% khi mua Nhà sách online
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
46%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 19 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 46% khi mua Sản phẩm chăm sóc bảo dưỡng xe

Ngành hàng: Xe & Phụ kiện

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 46% khi mua Sản phẩm chăm sóc bảo dưỡng xe
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
44%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 13 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 44% khi mua Dụng cụ sửa chữa xe

Ngành hàng: Xe & Phụ kiện

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 44% khi mua Dụng cụ sửa chữa xe
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
47%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 16 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 47% khi mua Phụ kiện đồ chơi ô tô

Ngành hàng: Xe & Phụ kiện

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 47% khi mua Phụ kiện đồ chơi ô tô
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
49%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 15 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 49% khi mua Phụ kiện xe máy

Ngành hàng: Xe & Phụ kiện

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 49% khi mua Phụ kiện xe máy
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
43%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 16 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 43% khi mua Nón bảo hiểm chất lượng

Ngành hàng: Xe & Phụ kiện

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 43% khi mua Nón bảo hiểm chất lượng
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
50%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 17 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 50% khi mua Dụng cụ thể thao dã ngoại

Ngành hàng: Thời trang

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 50% khi mua Dụng cụ thể thao dã ngoại
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
47%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 14 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 47% khi mua Dụng cụ & Phụ kiện thể thao

Ngành hàng: Thể thao & Dã ngoại

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 47% khi mua Dụng cụ & Phụ kiện thể thao
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
46%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 13 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 46% khi mua Giầy thể thao nam & nữ

Ngành hàng: Thể thao & Dã ngoại

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 46% khi mua Giầy thể thao nam & nữ
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
48%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 19 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 48% khi mua Vali kéo - Túi xách du lịch

Ngành hàng: Thể thao & Dã ngoại

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 48% khi mua Vali kéo - Túi xách du lịch
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
49%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 18 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 49% khi mua Túi đeo thể thao - du lịch

Ngành hàng: Thể thao & Dã ngoại

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 49% khi mua Túi đeo thể thao - du lịch
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
49%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 14 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 49% khi mua Phụ kiện thời trang cho nữ

Ngành hàng: Thời trang

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 49% khi mua Phụ kiện thời trang cho nữ
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
50%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 13 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 50% khi mua Ví - Túi dành cho nữ

Ngành hàng: Thời trang

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 50% khi mua Ví - Túi dành cho nữ
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
50%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 15 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 50% khi mua Giầy dép dạo phố nữ

Ngành hàng: Thời trang

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 50% khi mua Giầy dép dạo phố nữ
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
60%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 13 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 60% khi mua Giầy tiệc tùng nữ

Ngành hàng: Thời trang

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 60% khi mua Giầy tiệc tùng nữ
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
50%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 17 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 50% khi mua Giầy công sở nữ

Ngành hàng: Thời trang

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 50% khi mua Giầy công sở nữ
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
47%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 16 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 47% khi mua Giầy thể thao nữ

Ngành hàng: Thời trang

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 47% khi mua Giầy thể thao nữ
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
50%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 16 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 50% khi mua Phụ kiện giầy dép

Ngành hàng: Thời trang

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 50% khi mua Phụ kiện giầy dép
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
50%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 13 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 50% khi mua Giầy Sandal nam

Ngành hàng: Thời trang

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 50% khi mua Giầy Sandal nam
Hoàn tiền và mã giảm giá Shopee, cashback tháng 7/2020
48%
Khuyến mãi
 • khuyến mãi
 • xác thực
 • 13 lần sử dụng

Khuyến mãi Shopee đến 48% khi mua Giầy tây nam

Ngành hàng: Thời trang

Ngày hết hạn: 5 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Shopee đến 48% khi mua Giầy tây nam

Mã giảm giá Shopee và khuyến mãi Shopee mới nhất, nhiều mã Shopee từ 20k, 50k, 100k, giảm giá từ 10%, 20% đến hơn 50%…vvv

Khuyến mãi Shopee được cập nhật thường xuyên, có mã cho khách hàng mới, là thành viên lần đầu tiên mua sắm tại Shopee.vn, có mã coupon dành cho thành viên cũ (những ai đã từng mua sắm hoặc đã có tài khoản tren Shopee.vn)

1. Cách sử dụng mã giảm giá và voucher Shopee

Shopee là trang mua sắm mới ở Vietnam, trên Shoppe có rất nhiều mặt hàng, loại hàng phổ biến và phù hợp với nhu cầu sử dụng của rất nhiều người.

Tuy vậy thì cũng có rất nhiều khách hàng chưa thành thục việc mua sắm online trên các trang web như Shopee, nên bài này Chia Sẻ Deal sẽ hướng dẫn bạn sử dụng mã giảm giá Shopee để mua sắm online tiết kiệm, bạn hãy tham khảo từng bước nhé.

Bước 1: Lấy mã giảm giá Shopee

Bạn click vào đây để đi lên khu vực MÃ GIẢM GIÁ SHOPEE

Click chọn mà copy mã giảm giá mà bạn muốn, hệ thống sẽ đưa bạn đến trang mua sắm Shopee (có thển đến trang chủ, trang danh mục hoặc ngành hàng, thương hiệu trên Shopee)

Bước 2: Thêm vào giỏ hàng

Bước này bạn sẽ đi tới trang chi tiết sản phẩm, xem thông tin sản phẩm, thông số kỹ thuật, giá cả, khuyến mãi…vvv

Và việc bạn sẽ làm là clic vào button “Thêm vào giỏ hàng” hoặc “Mua ngay“, ở đây mình sẽ chọn “Mua ngay” để Shopee đưa mình tới trang giỏ hàng luôn cho nhanh.

Khi click vào “Mua ngay” hệ thống sẽ yêu cầu bạn đăng nhập (nếu có tài khoản) hoặc đăng ký (nếu chưa có tài khoản Shopee).

Sau khi đăng nhập thì hệ thống đưa bạn tới trang giỏ hàng, tại đây bạn cần click vào “Chọn mã vận chuyển/Mã giảm giá” để hiện thị popup nhập mã giảm giá vào. (Xem hình bên dưới)

Tiếp theo bạn cần nhập mã giảm giá, voucher hay coupon code Shopee vào để giảm giá trực tiếp trên đơn hàng. (Xem hình bên dưới)

2. Đổi trả hàng Shopee

Theo quy định của Shopee, yêu cầu trả hàng/hoàn tiền chỉ được chấp nhận trong vòng 24 tiếng kể từ lúc nhận hàng (bao gồm thứ 7  và chủ nhật). Bạn vui lòng thực hiện 6 bước đơn giản sau:

– Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên ứng dụng Shopee.vn

– Bước 2: Vào mục “Tôi” > “Đơn Mua” > “Đang giao”

– Bước 3: Chọn đơn hàng mà bạn muốn gửi yêu cầu và nhấn vào nút “Yêu cầu trả hàng/hoàn tiền”.

– Bước 4: Chọn lý do trả hàng và cung cấp tài khoản ngân hàng cho mục đích hoàn tiền và email (nếu email của bạn chưa từng được xác nhận bởi Shopee). Nếu bạn không có tài khoản ngân hàng, vui lòng liên hệ với Shopee để được hỗ trợ.

– Bước 5: Gửi bằng chứng hình ảnh/ video qua email dispute@shopee.vn chỉ rõ chi tiết sản phẩm lỗi/sai/vỡ hoặc đoạn chat thể hiện sự khác nhau giữa sự tư vấn của Người bán và sản phẩm được giao hàng. Bạn vui lòng gửi trong vòng 24 giờ kể từ khi đơn hàng giao thành công theo quy định đổi trả hàng của Shopee.vn

– Bước 6: Liên hệ với Người bán để trao đổi về khiếu nại và báo cho Shopee kết quả hai bên đã thống nhất.

Lưu ý:

– Trong trường hợp bạn gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền và bằng chứng có liên quan sau 24 giờ, Shopee sẽ phải hủy yêu cầu khiếu nại và thực hiện thanh toán cho người bán theo quy định của Shopee.

– Trường hợp Bạn và Người bán không đưa ra được kết quả thương lượng và cần đến Shopee can thiệp. Quyết định của Shopee là quyết định cuối cùng.

3. Về Shopee

Xem thêm mã giảm giá khác

FPTShop
Tiki
Lazada
Adayroi
Leflair
Mytour
Yes24
OYORooms
Sendo
Shop Vnexpress
Now
Baemin
Juno
Aeoneshop
Vexere
Điện Máy Thiên Hoà
Agoda
Booking